Som ideell förening sprungen ur drabbade familjers gemensamma engagemang har vi på Barncancerfonden skapat vår egna roll i samhället. Vårt uppdrag och vårt existensberättigande är dock tydligt – vi ska hjälpa till att förebygga och bekämpa cancer hos barn.

Vi jobbar varje dag för att bekämpa den vanligaste dödsorsaken bland barn mellan 1 och 14 år. I dag dör ett sextiotal barn, två stora skolklasser, till följd av sin cancer – varje år. Det är en fruktansvärd sjukdom både för de barn som drabbas, och för deras anhöriga. Att formulera vårt uppdrag utifrån den här verklighetsbilden är därmed inte särskilt svårt. Vi ska helt enkelt göra allt vi kan, för att på sikt en gång för alla utrota barncancer.

Barncancerfonden har som den enskilt största finansiären av barncancerforskning länge fungerat som ett nav i kampen mot barncancer. Vi spelar en central roll i att bekämpa sjukdomen, och har nästan uteslutande finansierats av stöd från privata givare, både stora och små. Att vi förvaltar våra insamlade medel på rätt sätt och ser till att varje insamlad krona gör så stor skillnad som möjligt är därmed en av de viktigaste delarna i vårt uppdrag.

Starkare tillsammans

När ett barn drabbas av cancer är ensam inte stark. Vi på Barncancerfonden är och ska vara öppna för att samarbeta med andra. Särskilt dem som delar vårt uppdrag eller på annat sätt vill verka för en bättre verklighet för barn med cancer. För att göra ännu större nytta kan vi samordna en forskningsutlysning tillsammans med annan part, gemensamt planera råd- och stödverksamheter som kan komma fler till gagn, eller tillsammans med andra aktivt jobba för att driva en fråga som spänner över ett bredare område.

I Barncancerfondens uppdrag ingår också att finnas till för alla som behöver oss. Att finnas till för de drabbade, för deras familjer, för de som behöver råd och stöd, för de som vill engagera sig i viktiga forskningsfrågor, för de som överlevt sin barncancersjukdom och för de som vill föra vårt budskap vidare. Och naturligtvis för den som vill bidra.

Ingen ska behöva dö

För oss finns det inget alternativ. Vi ser ingen annan möjlig väg än att vi på sikt ska kunna lösa den medicinska gåtan som är barncancer. Vi arbetar därför utifrån en tydlig nollvision, att vi på sikt ska utrota barncancer. Med Barncancerfondens nära 40-åriga erfarenhet av att bekämpa cancer, och med de framsteg vi gjort och fortsätter göra, är vi övertygade om att det är möjligt. Samtidigt är området förknippat med en oerhörd komplexitet och ett behov av uthålliga satsningar. För oss och alla de som jobbar i kampen mot barncancer är den långa tidshorisonten i stunder frustrerande. Men vi vet att slutmålet är värt all möda. Cancern får helt enkelt inte vinna.

Överlevnad i procent

Vårt mål är att varje barn ska överleva och få stöd

Vårt uppdrag omsätts i tre ändamål

De medel Barncancerfonden samlar in går i huvudsak till våra tre ändamål, vilka gemensamt ska bidra till att vi klarar vårt uppdrag och når våra mål. Vi allokerar pengarna där de gör mest nytta, vilket du kan läsa mer om i följande delar av verksamhetsberättelsen, under kapitlen Vår strategi och Så används din gåva. För att läsa mer om de framsteg och de effekter vi åstadkommit, se kapitlet Framsteg och effekt. För en översiktsbild av hur vi på Barncancerfonden jobbar för att lösa vårt uppdrag är det bara att följa tråden nedan.